ประชาสัมพันธ์

ชง ครม.ดึงสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยชำระหนี้ครู

ชง ครม.ดึงสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยชำระหนี้ครู

ชง ครม.ดึงสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยชำระหนี้ครู | เดลินิวส์ „นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมเสนอ ครม.พิจารณ...

คลังเตรียมดึงสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าสังกัด

คลังเตรียมดึงสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าสังกัด

คลังเตรียมดึงสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าสังกัด นายรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ ปลัดกรทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะเข้าหารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช. ) เพื่อขอดึงสห...

ปลูกวินัย

ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

สางปัญหา หนี้สินครู สลาย กับดัก ฉุดรั้งจิตวิญญาณเบ้าหลอมเยาวชนไทย กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น การศึกษาปลูก...

กมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปฯ ด้าน ศก. เร่งผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. การเงินฐานราก

กมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปฯ ด้าน ศก. เร่งผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. การเงินฐานราก

กมธ. ขับเคลื่อนปฏิรูปฯ ด้านเศรษฐกิจ เร่งผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. การเงินฐานราก ยกระดับคุณภาพสถาบันการเงินชุมชน จ่อส่ง ครม. เพื่อเสนอเข้า สนช. เพื่อพิจารณาต...

บิ๊กสหกรณ์

บิ๊กสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ซึ่งกำลังดำเนินงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 54 ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นสหกรณ์แห่งการออม เพื่อชีวิตที่ดี และอนาคตที่ดีกว่า นั้น ...

กสส. ...ดันสหกรณ์สู่มาตรฐาน

กสส. ...ดันสหกรณ์สู่มาตรฐาน

สหกรณ์...เป็นการร่วมกลุ่ม ร่วมมือเป็นองค์กรทำธุรกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร ฯลฯ เพื่อหากำไรหรือผลประโยชน์ จากกิจกรรมนั้นๆ ในบ้านเราได้จัดส่วนสัดออกเป็นประ...